Astenia de primăvară

Photo credit: Pexels.com

Astenia de primăvară ne dă de cele mai multe ori senzația că suntem fără vlagă, indiferent de ce facem. Este caracterizată de lipsa de energie, starea de slăbiciune și începe odată cu apariția primăverii.

Astenia de primăvară apare atunci când organismul nostru are probleme în a se adapta la provocările care vin odată cu schimbarea anotimpului. Se creează ușoare dezechilibre hormonale, care declanșează o serie de alte simptome și reacții în organism.

Dintre simptomele asteniei de primăvară amintim: oboseală la nivel fizic, dar și mental, tristețe nemotivată, lipsa apetitului, slăbiciune musculară, dureri de cap, pierderea apetitului sexual, insomnii, anxietate, probleme cu greutatea și lista poate continua.

Este important să ne alimentăm cu produse cât mai naturale, să facem sport, să ne hidratăm corespunzător, dar pe lângă aceste obiceiuri sănătoase, vă recomand câteva tratamente holistice ce vă ajută în această perioadă.
Dintre terapiile energetice vă recomand biorezonanța și access bars; ambele contribuie la reechilibrarea energetică a organismului și la o bună funcționalitate.

Ca remedii florale vă recomand Purifying, adesea denumit „Remediul de detoxifiere”. Aceste picături purificatoare vă pot ajuta să eliminați deșeurile emoționale, energiile negative care s-au acumulat. Purifying poate fi folosit pentru a vă pregăti sinele pentru vindecare, meditație, motivație în urmarea unei diete.

La capitolul microminerale tisulare, Tonic general și Tonicul nervos ajută la calmare, diminuarea anxietății și inclusiv dureri nevralgice.

Puteți găsi produsele pe site-ul nostru:

 

 

EN

Spring asthenia often gives us the feeling that we are weak, no matter what we do. It is characterized by a lack of energy, weakness and begins with the onset of spring.

Spring asthenia occurs when our body has trouble adapting to the challenges that come with the change of seasons. It creates slight hormonal imbalances, which trigger a number of other symptoms and reactions in the body.

Symptoms of spring asthenia include physical and mental fatigue, unmotivated sadness, loss of appetite, muscle weakness, headache, loss of sexual appetite, insomnia, anxiety, weight problems and the list goes on.

It is important to eat as natural products as possible, to do sports, to hydrate properly, but in addition to these healthy habits, I recommend some holistic treatments that help you during this period.

Among the energy therapies I recommend bioresonance and access bars; both contribute to the body’s energy rebalancing and good functionality.

As a floral remedy, I recommend Purifying, often called “Detox Remedy”. These cleansing drops can help you remove the emotional waste, the negative energies that have accumulated. Purifying can be used to prepare your self for healing, meditation, motivation following a diet.

In terms of tissue microminerals, General Tonic and Nervous Tonic helps to calm, reduce anxiety and even neuralgic pain.